Pea igas sünnikaardis on aspekte, mis moodustavad omavahel mõne sümmeetrilise kujundi. Nende kujundite tõlgendamine annab kaardiomaniku kohta palju infot juurde.

 

Stellium

Konjunktsioon, milles on vähemalt 4 planeeti ja orbid alla 5 (6)°. Mõned allikad ütlevad, et planeedid peavad asuma 10 või 12° piires. Mida väiksemad orbid, seda tugevamalt stellium toimib. Koondab endale kogu vastava märgi või maja energia, milles asub. Näitab keskendatust mingile ideele, suurt sisemist terviklikkust. Stellium lubab koguda energiat ja seda siis lühikese ajaga realiseerida, et taas koguma hakata. Liigse pinge vältimiseks on soovitatav keskenduda vastasmaja ja -märgi teemadele.

 

 

Suur Rist
Ehk Suur Kvadraat, Huberi koolkonnas „saavutuste nelinurk“. Koosneb neljast kvadraadist ja kahest opositsioonist. Kuu sõlmede osaluse korral nimetatakse kujundit Karma Ristiks. Tohutu saavutusjõud kuni agressiivsuseni välja, elu hoiab pidevas tegevuses ja puhata on raske. Töötatakse korrapäraselt ja usaldusväärselt ilma nähtava pingutuseta. Näitab kindlat, stabiilset iseloomu. Ohud: liigne jäikus, teiste suhtes liiga suured ootused. Peavad elu jooksul täielikult muutuma, kogema noorusaja arusaamade kriisi. Vahel peavad uut eluetappi alustama nullist, ilma kätteantud vahendite ja võimalusteta.

 

Tau-kvadraat 
ehk  T-kvadratuur. Huberi koolkonnas „saavutuste kolmnurk“. Täisnurkne kolmnurk opositsiooni ja kahe kvadraadiga. Väga muutlik energiatase: inimene võib end ülikiirelt mobiliseerida ja palju saavutada, seejärel täielikult puhkerežiimile minna. Kriisiolukorras ei jäta kujund põgenemisvõimalust. Näitab kardinaalseid pöördeid elus. Tau-kvadraat on väga edukate inimeste märk, sest pinge on fokusseeritud (kahe kvadraadiga planeedile). Pinget saab lahendada fookuse vastas asuva punkti kaudu, seal peitub „tooli neljas jalg“ või „auto neljas ratas“.

 

 

Suur Trigoon
Huberi koolkonnas ka „andekuse kolmnurk“. Kolmnurk kolmest trigoonist, enamasti samas elemendis. Erilised anded, vajadus mõtteka ja rõõmsa elu järele. Peetakse kosmiliseks kaitseks kõikide ohtude eest, võimaluseks koguda energiat ja elujõudu. Pakub kriisihetkedel lahendusi ja väljapääsuvõimalusi. Planeete ühendava elemendi teemad tulevad (liiga) kergelt kätte. Ohud: laiskus, mugavus, edevus, nõrgestab vastupanuvõimet. Kesk- ja renessansiaja astroloogid pidasid kujundit seetõttu väga negatiivseks. Hea, kui Suure Trigooni küljes on pingeaspekte, need ei lase laisaks muutuda.

 

Tuulelohe
ehk Puri. Suur Trigoon koos kahe sekstiiliga, „lohe“ saba ja tipu vahele moodustub opositsioon. Stabiilsus (vähemalt väline), paindlikkus, võimete edukas realiseerimine, perfektsionism. Opositsioonis olevad planeedid kajastavad sisemist pinget, mis ei lase harmoonilistel aspektidel kujundis „laisaks“ minna, seega on passiivsuse oht väiksem kui Suure Trigooni puhul. Nimetus „tuulelohe“ viitab otseselt võimele püsida tasakaalus ka kõvema tuule käes. Oht: inimene kipub sisemist pinget alla suruma ja tegelema vaid lohe tömbima tipuga, kuigi lohet on kergem juhtida sabast.

 

 

Bisekstiil
ehk Väike Trigoon, Huberi koolkonnas "väike andekuse kolmnurk". Kolmnurk trigoonist ja kahest sekstiilist. Pehmendab eluraskusi, inimene suudab rõõmu tunda väikestest asjadest ega heitu ka suure ebaõnne korral. Igast raskusest leitakse väljapääs. On dünaamilisem kui Suur Trigoon, võimaldab ka mõne ande väljaarendamist, mitte vaid olemasolevate kasutamist. Ohud on samad nagu kõigi harmooniliste kujundite puhul: laiskus, mugavus, naudingute otsimine.

 

 

Silm
ehk Katus. Kolmnurk sekstiilist ja kahest poolsekstiilist. Kõige väiksem aspektikujund, mõjub nagu radariekraan, mis kõike registreerib. Ülimalt väljapoole suunatud, fikseerib pisimagi infokillu, sageli mitu korraga. Info saamiseks on inimene õigel ajal õiges kohas. Näitab väga head õpivõimet. Ohud: liigne kompromissivalmidus, naudinguile orienteeritus.

 

Saatuse Sõrm
ehk Yod, Huberi koolkonnas „projektsioonikujund“. Kolmnurk kahest kvinkunksist ja sekstiilist. Inimesele pakutakse kasutamiseks tema enda minevikku. Kujundis osalevad planeedid väljendavad perekondlikke mustreid, mis on kestnud mitmeid põlvkondi. Üks ülesandeid võib olla „perekonna luukerede kapist välja toomine“. Elu teine pool enamasti täiesti teistsugune kui esimene. Psüühiliselt pidev segadusesolek, sest ei suudeta oma soove ja tunge seletada, igatsus millegi kättesaamatu järele. Eesmärke saavutatakse vaid tohutu distsipliini ja oma tungide vaoshoidmisega. Lahendus on kõigi kujundis osalevate planeetide omaduste integreerimine.

 

 

Bumerang
Saatuse Sõrm koos opositsiooni ja kahe poolsekstiiliga. Opositsioon aitab hoida tasakaalu, hingelist segadust on vähem. Oma tegevust osatakse paremini ajastada ning soodsaid võimalusi ei lasta nii palju käest kui Saatuse Sõrme puhul. Kui Saatuse Sõrm toimib rohkem emotsionaalsel tasandil, siis Bumerang lubab rohkem konkreetset tegevust.

 

 

Tapper
ehk sekiira, inglise keeles ka Thor`s Hammer (Thori vasar). Kolmnurk kahest poolteistkvadraadist ja ühest kvadraadist. Tähelepanuväärne, pingeline kujund, märgib erilist annet ohtlikes olukordades ellu jääda ja julgust võtta vastu väljakutseid, tagasiteed ei ole. Kujund töötab positiivsemalt, kui selle küljes on harmoonilisi aspekte. Legendi järgi kingiti Skandinaavia äikesejumal Thorile võitluseks vasar, mis oli tegelikult mõeldud tema isale, võimsamale jumalale Odinile. Vasar ei lennanud kunagi sihtmärgist mööda ja pöördus alati viskaja kätte tagasi. See oli nii ohtlik relv, et selle käsitsemiseks tuli kanda raudkindaid.

 

 

Kindžall
Tapper koos opositsiooni ja kahe poolkvadraadiga. Võib väljendada negatiivset eluhoiakut, inimene ootab pidevalt rünnakut ja lõpuks selle ka saab. Piisava vaimse arengu korral suudab inimene oma hoiakuid muuta ja õpib kinžalli valitsema, pöörates rünnakud enda kasuks.

 

 

Viskoda
Kolmnurk kvadraadi ja kahe poolkvadraadiga. Pidev arusaamatu pinge, mis tõmbab ligi ootamatuid negatiivseid sündmusi. Nõuab palju tööd iseendaga, et kujund positiivselt toimima saada.

 


                                                                                                                                                    

Taaveti Täht
ehk Suur Sekstiil. Kuusnurk koos kuue sekstiiliga selle tippude vahel, kujundi sees on kaks Suurt Trigooni ja kolm opositsiooni. Näitab väga head kontaktivõimet ja suurepäraseid võimalusi elus. Inimene võtab elu enesestmõistetavana, ilma küsimuste ja energia suunamiseta. Kujund sobib eriti loomeinimestele. Ohud: energia hajutamine, liigne mitmekülgsus.

 

Trapets
ehk Kiik.  Pool Suurest Sekstiilist. Eeldab suurt püsivust ja ühesuunalist liikumist, saavutused tulevad võitluse kaudu. Kriisihetkedel saadakse õigel ajal abi väljastpoolt. Inimene areneb pidevalt, õpib korduste kaudu.

 

 

Vanker
ehk Kinnine Ümbrik. Ristkülik kahest trigoonist ja kahest sekstiilist, selle sees kaks opositsiooni. Kuu sõlmede osalusel on tegu Karmavankriga. Inimene mõjub meeldivana, otsib ja kiirgab harmooniat. Ta areneb aeglaselt ja tasakaalukalt, igale edusammule järgneb saavutatu kindlustamine. Opositsioonid loovad varjatud pinge, mida püütakse alla suruda, teatud isiksuseomadusi üritatakse varjata või kompenseerida. Lahendusi toob minnalaskmine ehk sageli on probleemid „kõrvade vahel kinni“.

 

 

Pentagramm
ehk Pärg ehk Suur Kvintiil. Viisnurk, mis koosneb viiest kvintiilist ja viiest bikvintiilist. Üsna haruldane, suure vabaduse kujund, mis eeldab vastutust – selle kujundi omanikele on päris palju lubatud. Näitab mitmekülgsust ja ülimat loomingulisust. Elu toob pidevalt uusi sündmusi, millest halvemal juhul võib tüdineda. Mõned allikad väidavad Pentagrammil olevat lisaks loomingulisusele ka ettearvamatu destruktiivse jõu. Igal juhul jätavad Pentagrammi "omanikud" endast maailmale märgi maha, enamasti intellektuaalset laadi saavutustega.