Astroloogilised majad on omavahel tihedamini seotud, kui esmapilgul paistab. Nimelt saab igast sünnikaardi majast välja lugeda infot kõigi ülejäänud majade kohta, ja seda nii vaimses kui materiaalses plaanis. Kõige sagedamini kasutatakse tuletatud majade süsteemi horaarastroloogias ehk küsimuse esitamise hetkele tehtud horoskoopi tõlgendades. Kuid ka oma sünnikaarti selle süsteemi järgi uurides võib teha huvitavaid tähelepanekuid. Tuletatud majade süsteemi nimetatakse ka pööratud kaardiks: antud hetkel huvi pakkuv maja loetakse alati esimeseks ning sellele ehitatakse üles kõik ülejäänud majad.

Majade põhitähendusi tundes võib igaüks allpool toodud näiteid täiendada.

 

Esimene maja on

10ndale neljas: üks isapoolne, üks emapoolne vanavanem;

9ndale viies: lapselaste lapsed;

8ndale kuues: ühisvaraga seotud kohustused;

6ndale kaheksas: tädide-onude ärielu ja surma asjaolud;

5ndale üheksas: sinu laste kõrgharidus ja reisid, ka maailmavaade.

 

Teine maja on

 

12ndale kolmas: tööreisidelt omandatud teadmised;

11ndale neljas: alus, millele su tulevik on rajatud;

5ndale kümnes: sinu laste karjäär ja elueesmärgid;

4ndale üheteistkümnes: sinu ema või isa sõpruskond või klientuur.

 

Kolmas maja on

11ndale viies: sinu sõprade lapsed, harrastused;

6ndale kümnes: onude-tädide karjäär;

5ndale üheteistkümnes: sinu laste sõbrad ja unistused.

 

Neljas maja on

5ndale kaheteistkümnes: sinu laste vaimne tervis;

7ndale kümnes: sinu partneri karjäär, ülemus, ka isa või ema;

11ndale kuues: liitudega seotud kohustused.

 

Viies maja on

3ndale kolmas: teisena sündinud õde või vend;

4ndale teine: kinnisvarast saadud tulu;

6ndale kaheteistkümnes: varjatud tervisehädad;

7ndale üheteistkümnes: sinu liitude tulevik.

 

Kuues maja on

4ndale kolmas: ema- või isapoolsed onud-tädid;

5ndale teine: sinu laste rahakott, väärtushinnangud, anded;

9ndale kümnes: sinu õpingute ja reiside eesmärk.

 

Seitsmes maja on

4ndale neljas: üks emapoolne, üks isapoolne vanavanem;

5ndale kolmas: sinu teine laps; kolmandana sündinud õde-vend;

10ndale kümnes: sinu ülemuse ülemus;

11ndale üheksas: sinu sõprade reisid.

 

Kaheksas maja on

4ndale viies: sinu ema või isa harrastused;

7ndale teine: sinu partneri rahakott; lepingutest saadav materiaalne kasu;

11ndale kümnes: sinu sõprade karjäär.

 

Üheksas maja on

4ndale kuues: perekonnas/suguvõsas esinevad haigused;

5ndale viies: sinu lapselapsed;

6ndale neljas: sinu töökoha „kodu“ (kontoriruumid);

7ndale kolmas: teiste inimeste informatsioon;

11ndale üheteistkümnes: sinu sõprade sõbrad.

 

Kümnes maja on

4ndale seitsmes: sinu isa või ema üks vanavanemaist;

5ndale kuues: sinu laste tervis;

7ndale neljas: sinu partneri ema või isa;

9ndale teine: õpingutega omandatud lisaväärtused, mida maailmale näidata.

 

Üheteistkümnes maja on

Teisele kümnes: materiaalsete ressursside kogumise eesmärk;

3ndale üheksas: sinu õdede-vendade reisid ja (kõrg)haridus;

4ndale kaheksas: ema või isa surma asjaolud;

7ndale viies: teiste inimeste lapsed, sinu kasulapsed;

10ndale teine: sinu isa või ema rahakott.

 

Kaheteistkümnes maja on

3ndale kümnes: õdede-vendade karjäär;

7ndale kuues: sinu partneri tervis;

10ndale kolmas: tööreisid ehk komandeeringud;

11ndale teine: sinu sõprade rahakott.