Esimene maja
Astroloogilise esimese maja teemad peegeldavad Jäära märgi ja Marsi teemasid maises plaanis. Tegu on ühega neljast nurgamajast, selle tippu nimetatakse astsendendiks (asc) ja see maja väljendab kõiki algusi inimese elus: tema sünd ja sellega seonduvad asjaolud, see, kuidas ta asju alustab ja kuidas käitub teiste inimeste etteotsa panduna, kuidas elab üle suuri pöördehetki oma elus. Esimene maja sümboliseerib ka päikesetõusu ja hommikust ärkamist. Samuti on esimesest majast näha inimese lapsepõlv esimestel eluaastatel (kuni kooliminekuni): kui palju ta kolis, kui palju haige oli jmt. Esimene maja peegeldab inimese füüsilist välimust, seda, millise mulje ta teistele jätab ja jätta tahab ning kuidas ta püüab teenida teiste heakskiitu, ühesõnaga: tema kohanemisstrateegiaid ümbritseva keskkonnaga. Maja näitab osaliselt ka inimese energeetilist potentsiaali ning seda, millele tema füüsiline keha on eriti vastuvõtlik nii heas kui halvas mõttes.


Teine maja
Astroloogilise teise maja teemad tulenevad Sõnni märgist ja selle valitseja Veenuse omadustest. Nagu omamise temaatikaga tegelev Sõnni märk, nii seondub ka teine maja raha, materiaalsuse ja ka väärtushinnangutega üldisemalt. Siit loeb välja inimese sissetulekuallikad ja investeerimisvõimalused (mille kaudu ja kuidas raha teenib), ka võimalused rikkaks saada või vaeseks jääda ehk kuidas ta käitub materiaalse omandi peremehena, kuidas ta omandit kasutab. Samuti kuulub selle maja valitsusalasse inimese elujõud ja viis, kuidas ta sellega oskab ümber käia. Ka kõik omadused ja oskused, mis on tema jaoks väärtuslikud või mida ta saab enda heaks praktiliselt rakendada, näiteks kaasasündinud anded. Teine maja peegeldab ka inimese vajadust rahu, kindlustunde ja mugavuse järele, või siis selle vajaduse vähesust/puudumist.

 

Kolmas maja
Kaksikute märgile ja Merkuurile vastav kolmas astroloogiline maja tegeleb inimese ja tema lähiümbruse suhetega. Kui esimeses majas sai inimene teadlikuks oma isiksusest ja teises majas sellest, mida ta omab ja kasutada võib, siis kolmanda maja tasandil hakkab ta uurima ümbrust, astub sellega interaktsiooni. Kolmas astroloogiline maja valitseb ratsionaalset mõtlemist, suhtlemist, kõnet, kirja, igasugust infovahetust ja infokanaleid ning õppimist kuni kõrgkoolini. Kolmandast majast loeb välja, kas ja milline suhtleja inimene on ning milliseid probleeme võib info omandamisel ja edastamisel tekkida. See maja väljendab inimese kohanemis-, muutumis- ja õppimisvõimet. Kolmanda maja alla kuuluvad ka inimese suhted naabrite, õdede-vendade ja koolikaaslastega ning käteosavus, liikumine/liiklusvahendid, lühireisid ja kaubandus.


Neljas maja
Nagu esimese maja puhul, on siingi tegemist nurgamajaga ehk teistest pisut olulisema majaga, mille tipp IC on ühtlasi sünnikaardi taevatelje alumine ots, inimese maine ja hingeline toetuspunkt ülespoole pürgimisel. Vähi märgi ja Kuu teemasid peegeldav neljas maja näitab, millised on inimese juured, kust on tema identiteet pärit. Vaimses plaanis on neljas maja seotud inimese hinge, psühholoogiliste eripärade ja alateadvusega, maises tema perekondliku päritolu, lapsepõlve ja kasvatusega, samuti kesköö ja hilisõhtuste tundidega. Neljas maja väljendab nii vanematekodu kui inimese praegust kodu, samuti loeb siit välja kinnisvaraga ja põllumajandusega seonduvad teemad. Kui esimene maja oli alguste maja, siis neljas maja on lõpetamiste maja ja näitab ka surmajärgset kuulsust, samuti hauaplatsi. Neljandas majas kajastub see lapsevanem, kes lapse eest esimestel eluaastatel rohkem hoolitses, kes andis turvatunde - enamasti ema.

LOE LISAKS: http://valor-tahetark.blogspot.com/2009/11/ic-ja-vanemad.html


Viies maja
Lõvi märgi ja Päikese temaatikaga seonduv viies astroloogiline maja väljendab nelja eelneva maja avastustest tingitud rahuolu ja elurõõmu, oma isikupära väljendamist. Viies maja valitseb armastust, loometegevust, vaba aja harrastusi, sporti, hasartmänge, börsitegevust ning inimese võimet olla muretu ja lapsemeelne. Viies maja väljendab nii armastusest sündinud vaimu- kui ihuvilju: sellest majast loeb välja laste saamise ja kasvatamise ning nende iseloomuga seonduva, inimese suhted loomingu ja eriti draamakunstiga, samuti pedagoogikaga. Viiendas majas olevad planeedid ja märgid koos oma seostega kirjeldavad nii seda, mis alal võiks inimene loominguliselt andekas olla, kui ka tema laste iseloomu ja kalduvusi. Samuti näeb siit, kas ja kui rängad tagajärjed võivad olla armuseiklustel ja abortidel. Kuues maja

Neitsi märgi ja Merkuuriga seonduv kuues maja jahutab viienda maja eufooria taas maha, näidates meile meie loomulikke piiranguid ja enesepiiramise vajadust. Astroloogiline kuues maja on seotud (füüsilise) tervisega, igapäevaste maiste kohustuste ja harjumustega ning teiste inimeste teenimisega. Kuues maja peegeldab ka toitumisharjumusi ning keskkonnaga kohanemise võimet. Kuues maja kirjeldab igapäevatöö iseloomu ja suhteid töökaaslastega, samuti leiab sellest majast koduloomad (mida rohkem planeete majas, seda suurem tõenäosus, et inimesel on loomariigist pärinev hoolealune) ning sageli ka kultuur- või ravimtaimed (nii toas kui aias kasvatatavad). Kuuenda maja valdkonda kuuluvad lisaks inimese hoolealustele ka kõik tema „teenrid“: koduabiline, arstid, alluvad, ka üürilised.