Paljud planeedid liiguvad Maalt vaadatuna mõnikord näiliselt tagurpidi - seda hüütakse retrograadseks liikumiseks ning sünnikaardis on tagurdava planeedi juurde märgitud väike R-täht. Retrograadne planeet viitab mineviku mõjudele antud planeedi valdkonnas. Retrograadsus toob ka esile planeedi negatiivsed jooned ja aeglustab selle planeedi valdkonnas eriti just maise tasandi arengut. Inimene ei haaku päriselt oma keskkonna ja ühiskonnaga, liikudes "teises tempos". Samas muudab selline liikumine retrograadse planeedi iseäranis tugevaks ja esilekerkivaks. Ka majades, mida tagurdav planeet valitseb ja kus ta ise asub, võib areng olla pidurdatud ning edu saavutatakse alles hilisemas elus.

Ainsana ei tagurda Päike ja Kuu, küll aga teevad seda Kuu sõlmed, liikudes enamiku ajast just tagurpidi. Nende puhul pööratakse tähelepanu direktiivsele ehk õiges suunas liikumisele. Direktiivsete sõlmedega inimene ei tunneta oma suguvõsa minevikku kuigi tugevalt.

 

Retro-Merkuur

Mõtte- ja õppimisprotsess on teistsugune, domineerib alateadvus ja parem ajupoolkera, inimene haarab rohkem asja tuuma kui detaile. Seepärast peetakse nt retro-Merkuuriga lapsi sageli rumalamateks, kui nad on, just faktidele orienteeritud ülesannetes võivad nad kehvemad olla. Inimene võib saada teadmisi kollektiivsest alateadvusest.

Inimese mõte tegeleb rohkem oma sisemaailmaga ja minevikukogemuste meenutamisega; võib visata habemega nalju. Sageli tegeleb ajalooga. Väljendub kirjalikult ladusamini kui suuliselt, tihti eelistab üldse mitteverbaalseid suhtlusvahendeid (kunst, muusika jne). Võib kasutada sõnu teistel eesmärkidel kui info edastamiseks: konkreetsele küsimusele vastamisel võib vastus olla vaimukas, aga küsijal pole sellega midagi peale hakata. Tagurdava Merkuuriga inimene ei lähe kaasa teiste ideede ja arusaamadega, oma mõttemaailma on tal aga raske teistele selgeks teha. Suhtlusprobleemide vähendamiseks tuleb õppida keskenduma oleviku reaalsusele.

LOE LISAKS: http://valor-tahetark.blogspot.com/2010/01/retrograadne-merkuur-nataalis.html

 

Retro-Veenus

Näitab raskusi oma armastuse ja kiindumuse väljendamisel. Inimene kahtleb, et teised talle tõeliselt tähelepanu pööravad. Elu võib keerelda küsimuste ümber „kui palju ma olen armastatud või armastusest ilma jäetud?“ Inimene tegutseb tihtipeale elus vähem kui reageerib sellele. Ta oskab väärtustada asju, mida teised tähele ei pane. Kaldub emotsioone sissepoole elama ja on sellepärast ääretult tundlik, see omakorda tekitab probleeme suhetes. Ta on ebakindel oma sümpaatiates ja antipaatiates, jääb vanadesse hingehaavadesse kinni. Eelistab seltskondadele üks-ühele suhteid, naistega tunneb end sageli ebamugavalt. Kodulooma eest hoolitsemine (juba lapsena) võib õpetada teda oma tundeid väljendama. Retro-Veenusega inimene on väga humanistlik ja sageli seotud (vabatahtliku) tööga inimeste heaks.

 

Retro-Marss

Raskused või pigem eripärad oma mõtete ja tegevuse koordineerimisel: tegutseb kas väga ülepeakaela või siis vastupidi, ülimalt läbimõeldult. Võib teha probleemidest kohe järeldusi, ilma et tegutseks probleemi kõrvaldamise nimel. Tegude motiivid võivad olla subjektiivsed, eelistab kaudset tegutsemist otsesele. Retro-Marsiga inimene ei oska oma vihaga toime tulla ja kaldub kulutama palju energiat minevikukogemuste läbielamiseks. Tihti väldib meeste seltskonda. Võib füüsilise keha vajadused tahaplaanile jätta ja hoolitseda vaid hingeliste eest. Oma kehale tähelepanu pööramist võiks õpetada juba retro-Marsiga lapsele, suunates teda regulaarse liikumise poole. Seksuaalelu juurde kuulub sellise Marsiga hingelisus, puhas füüsiline kirg ei paku rahuldust.

 

Retro-Jupiter

Jupiterlik ekspansioonienergia on sissepoole pööratud, andes tulemuseks hingelise kasvu, mis pole alati teistele nähtav. Inimene oskab näha välise kesta taga asjade kvaliteeti. Negatiivse poole pealt on tal kalduvus asju edasi lükata, planeerida ja jälle ümber planeerida, kuni plaan on põhjalikult läbi kukkunud; idealism ületab igasuguse praktilisuse. Inimene peab otsima oma isiklikku tõde ega saa käia teiste jälgedes, tõeotsingud võivad väljenduda sisemise rahutusena. Püüdes olla õiglane, loob ta iseenda jaoks unikaalseid reegleid, samas ei tohiks ta nende reeglite järgi teiste üle kohut mõista või neid teistele peale suruda. Ta on iseenda ees väga aus. Tal võivad olla prohvetlikud võimed. Retro-Jupiter võib pakkuda palju déjà vu-kogemusi: inimene võib end täiesti võõras kohas tunda otsekui kodus, samuti suudab ta vaimselt olla mitmes kohas korraga. Retro-Jupiteriga inimene võib tunda hirmu avarate kohtade ees.

 

Retro-Saturn

Saturni jaoks on retrograadsus kõige mugavam seis, rõhutades Saturni printsiipi veelgi. Retro-Saturniga inimene on tõsine, väärikas, ülimalt vastutustundlik (või teine äärmus: täielikult vastutustundetu, kuna tajub vastutust ülisuure koormana). Siiski kahtleb ta oma väärtuses ja probleemide ületamise võimes ning vajab seetõttu teiste julgustust. Tal on raskusi oma piiride tajumisega ja "ei" ütlemisega. Võib olla liialt ettevaatlik ja kokkuhoidlik, et säilitada ressurssi tõeliselt tähtsaks otstarbeks. Tajub sisemist võlga, see väljendub tänutundes kõige eest, mida enda ümber näeb. Võib tunda hirmu suletud kohtade ees. Esoteerilised astroloogid räägivad vajadusest korrata eelmise elu õppetunde, inimene peab elama otsekui kaks elu korraga, kuid tal on selleks ka piisavalt hingelist küpsust. Tagurdava Saturniga lapsele tuleb teadlikult anda vaba aega mängimiseks, et ta endale õppimise või tööga liiga ei teeks.

 

Retro-Uraan

 

Võib näidata raskusi oma individuaalsuse teadvustamisel ja väljendamisel, on plahvatusohtlikum kui direktiivne Uraan. Samas tunneb retro-Uraaniga inimene sügavat vastutust nii isikliku kui kogu inimkonna arengu eest. Mässab sisemiselt kõige vastu, mis teda seob, halvimal juhul võib see viia klaustrofoobiani. Mõned astroloogid räägivad ka reformaatori kompleksist. Kardab enda suhtes heatahtlikke inimesi, sest tunneb oma sõltumatust ohustatuna. Ta elab tulevikus ning inimesed ei pruugi tema ideedest veel aru saada, see muudab ta üksildaseks, kuid ta ei loobuks kunagi oma originaalsusest teiste seltskonna pärast. Samas ei tohi ta isikliku vabaduse nimel teistele liiga teha ega oma vabadust muul moel kuritarvitada. 

 

Retro-Neptuun

Inimene võib halvemal juhul olla erakordselt idealistlik ja täis illusioone, paremal juhul, kui enesega on tööd tehtud, väga vaimne ning suudab läbi näha ka teiste inimeste illusioonid. Ta elab nagu teises maailmas ja kaaslastel on teda raske mõista. Tema oluline õppetund on õppida vahet tegema tõelise vaimsuse ja illusioonide vahel, samuti leida üles oma loomingulisus – mis ei pruugi avalduda üheski traditsioonilises loomevaldkonnas. See võib olla keeruline, sest retro-Neptuuniga inimene ei julge alati oma intuitsiooni usaldada. Kunst ja muusika pakub rahuldust, ka teiste teenimine. Nagu Neptuuni pingeaspektidega, tuleks ka retro-Neptuuniga inimesel vältida mõnuaineid, alkoholi ja stimulante, sest keha on äärmiselt tundlik.Samuti on tal raskem vahet teha enda ja teiste tunnete vahel, kuna piiride taju on ähmane.

 

Retro-Pluuto

Retro-Pluuto avaldub rohkem alateadvuse tasandil: inimene tajub negatiivsust selgemini ja on teiste suhtes kahtlustavam kui direktiivse Pluuto korral. Tal on raske olla suures seltskonnas, sest registreerib inimeste hinges toimuvat ja selline infohulk väsitab. Ta elab inimkonna võitlust iseenda sees läbi. Elu raskuspunkt peaks olema iseenda hinge puhastamisel, kuigi ta ei tohiks end inimestest päriselt isoleerida. See seis väljendab tohutut hingejõudu, mis on esoteerikute sõnul eelmistest eludest kaasa saadud, ning see tuleks panna inimkonna teenistusse. Võimu kuritarvitamine võib anda eriti ränki tagajärgi. Taastumisvõime on suurem kui direktiivsel Pluutol.